Rekisteriseloste

Aurowool-verkkokaupan asiakasrekisteri: tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Käsityöpalvelut Auringonkukkarouva

Yhteystiedot:
Tangontie 70
91100 Ii

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tmi Käsityöpalvelut Auringonkukkarouva / Mari Matinlassi

Tangontie 70
91100 Ii

0401410737

Mari.matinlassi@neone.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat kaikki AuroWool-verkkokaupan asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. olet tilannut uutiskirjeen tai antanut markkinointiluvan)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme ja tuotteistamme kertominen
  Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

   Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

   1. Automaattisesti kerättävät kävijätiedot ja laitetiedot:
   • käyttämäsi internet-selain
   • IP-osoite
   • Aikavyöhyke
   • Laitteeseesi asennetut keksit
   • Sivut joilla käyt ja tuotteet joita katsot
   • Hakutermit, tai linkit joiden kautta kauppaan tulit
   • Vierailuaika ja -päivämäärä
   1. Tilaustiedot
   • nimi
   • laskutus- ja toimitusosoite
   • sähköposti
   • puhelinnumero
   • maksutapatiedot
   1. Asiakastiedot
   • tiedot ostetuista tuotteista
   • ostopäivämäärä

   5. Rekisteröidyn oikeudet

   Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

   Tmi Käsityöpalvelut Auringonkukkarouva / Mari Matinlassi

   Tangontie 70
   91100 Ii

   0401410737

   Mari.matinlassi@neone.fi

   Tarkastusoikeus

   Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

   Oikeus tietojen oikaisemiseen

   Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

   Vastustamisoikeus

   Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

   Suoramarkkinointikielto

   Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

   Poisto-oikeus

   Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

   On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

   Suostumuksen peruuttaminen

   Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

   Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

   Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

   Valitusoikeus

   Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

   Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

   5. Säännönmukaiset tietolähteet

   Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

   • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
   • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
   • keksien, logitiedostojen ja muiden laitteessasi olevien teknologioiden kautta

   6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

   Luovutamme tietoja valituille palveluntarjoajille. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

   7. Käsittelyn kesto

   Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevien ohjeiden avulla. 

   Ellet haluat jakaa tietojasi Google Analyticsille, voit estää sen selainliitännäisellä

   8. Henkilötietojen käsittelijät

   Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

   9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

   Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

   10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

   Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.